แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์

*หมายเลขคำสั่งซื้อ

*ชื่อ ผู้แจ้งการชำระเงิน

อีเมล์ ที่ติดต่อได้

เบอร์โทร ที่ติดต่อได้

กรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

*ยอดโอน บาท

*วันที่โอน

*เวลาที่โอน

คลิกเลือกบัญชีที่คุณได้โอนเงินเข้ามา

ธ.กรุงศรีอยุทธยา ชื่อบัญชี บจก. เอ็ม พี เค บิซิเนส กรุ๊ป เลขที่ 1721477374

======================================

แจ้งชำระเงินผ่าน Line

ส่งรายละเอียดการโอนเงิน ใบสลิป รับเงิน หรือ แจ้ง ยอดโอน วันที่ เวลา ที่โอน มาที่

ที่ Line@ : @mpktools

หมายเหตุเพิ่มเติม